Het opleidingscentrum van een nieuwe, onvergelijkbare techniek genaamd Progressive Mental Alignment ®

Welkom by PMA4Edu

PMA4Edu is het opleidingscentrum van een nieuwe, onvergelijkbare techniek genaamd:
Progressive Mental Alignment ®

De Progressive Mental Alignment methode is de katalysator tussen reguliere trainingsmethoden en meetbare resultaten.

Waarom zijn goede trainingen geen garantie voor duurzame resultaten?

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom de resultaten van veel training- en coaching- technieken maar zo kort aanhouden? Zelfs in het meest positieve scenario zal slechts 15-25% van alle goede raad en intensieve training resulteren in duurzame positieve veranderingen. Meestal binnen een paar dagen of weken, keert iedereen terug naar hun oude gewoonten en gedragspatronen. Ze ervaren een irrationele weerstand, zonder te weten waarom of waar deze vandaan komt, om de goede adviezen en hulpmiddelen die zij hebben ontvangen blijvend toe te passen.

Onderbewuste sabotagemechanismen geïdentificeerd

Uit recente neurofysiologische ontdekkingen is gebleken wat de oorzaak is van deze irrationele weerstanden tegen verbetering. De oorzaak van deze succes belemmerende weerstanden wordt toegeschreven aan zogenaamde “bad clusters”. Dit zijn diep verborgen neurofysiologische sabotageprogramma’s in ons onderbewuste brein. Bad clusters hebben een sterke negatieve invloed op ten minste 75% van al onze denkprocessen, overtuigingen, beslissingen, acties en gedrag en schaden onze gezondheid in hoge mate. Bad clusters zijn de oorzaak van onlogische innerlijke weerstanden tegen verandering en verbetering.

Progressive Mental Alignment – De katalysator tussen effectieve training en duurzame resultaten

Progressive Mental Alignment is een geavanceerde vragentechniek die u in staat stelt om deze bad clusters te openbaren en hun negatieve invloeden permanent te transformeren in gezonde, proactieve energie. Hierdoor zullen de irrationele innerlijke weerstanden tegen verandering permanent worden weggenomen. Progressive Mental Alignment werkt met op maat gemaakte scans waardoor de onderbewuste oorzaak van onlogische weerstanden en blokkades direct worden geopenbaard en aangepakt. Progressive Mental Alignment is de katalysator, de brug, tussen effectieve training en duurzame resultaten.

Deskundigheidsbevordering

PMA4Edu is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl).

Kwaliteitskeurmerk

PMA4EDU voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gehanteerd door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl)
NRTO gedragscode

Scroll to Top